Κατηγορία: Summer Men Advanced

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof8)
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Προεπισκόπηση

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof4)
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
1 - 2
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof8)
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
2 - 0
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof8)
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
2 - 1
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof8)
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Προεπισκόπηση

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(3)
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
0 - 2
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(5)
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
2 - 1
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(8)
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
2 - 1
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(4)
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
1 - 2
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Men Advanced 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(9)
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
2 - 1
Τελικό αποτέλεσμα