Κατηγορία: Mixed

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof4)
Λαμπράκης Θ/Στουραίτη Π
Ζαρίτα Ξ/Κριτσιώνης Ι
2 - 0
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(Rof4)
Κιούσης Κ/Κιούση Χ
Νικολάου Β/Σκιάνη Μ
Προεπισκόπηση

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(6)
Νικολάου Β/Σκιάνη Μ
Κιούσης Κ/Κιούση Χ
1 - 2
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(6)
Λαμπράκης Θ/Στουραίτη Π
Ανδριανόπουλος Γ/Ανδριανοπούλου ΡΜ
2 - 0
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(2)
Ζαρίτα Ξ/Κριτσιώνης Ι
Λαμπράκης Θ/Στουραίτη Π
0 - 2
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(5)
Δρακόπουλος Δ/Χλιβινού Α
Νικολάου Β/Σκιάνη Μ
0 - 2
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(7)
Λαμπράκης Θ/Στουραίτη Π
Νικολάου Β/Σκιάνη Μ
2 - 0
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(7)
Ζαρίτα Ξ/Κριτσιώνης Ι
Δρακόπουλος Δ/Χλιβινού Α
2 - 0
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(4)
Κιούσης Κ/Κιούση Χ
Ανδριανόπουλος Γ/Ανδριανοπούλου ΡΜ
2 - 0
Τελικό αποτέλεσμα

Ανακεφαλαίωση

Summer Mixed Beginners 21/22

Seven Padel ClubΑγίου Αθανασίου 58, Παλλήνη
(3)
Δρακόπουλος Δ/Χλιβινού Α
Κιούσης Κ/Κιούση Χ
0 - 2
Τελικό αποτέλεσμα