Αποτελέσματα αγώνων M-Advanced Summer 21/22

Αποτελέσματα αγώνων M-Advanced Summer 21/22

ΗμερομηνίαΟμάδεςΏρα / Αποτελέσματα ΚατηγορίαΣεζόνΤόπος διεξαγωγήςΆρθροΑγωνιστική
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Αντωνίου Η/Ζαχαρίας Ι
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Κορονιάς Α/Παπαδημητρίου Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Λεβεντάκης Α/Μπαλογιάννης Γ
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Προβιάς Α/Χατζηρήγας Α
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Παπαδόπουλος Σ/Ρήγας Ν
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
6
Αδάμης Α/Μαμάης Σ
Καλούμενος Α/Καρκαλέτσης Β
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
2
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
7
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Αποστολόπουλος Α/Καλδερόν Ζ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
1
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
9
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
4
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Κορρές Σ/Τζοχατζίδης Β
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
8
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
5
Βενετόπουλος Χ/Ρεπανίδας Ε
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
3
Κοπανάς Ε/Παπαδημητρίου Δ
Αντωνίου Ι/Πετρόπουλος Π
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
Rof8
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Κοσιέρης Σ/Παρασυράκης Θ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
Rof8
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Κρούσης Α/Ολιβέρι Λ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
Rof8
Αγάθος Σ/Πελεκάνος Α
Σωτηρόπουλος Ν/Τζοχατζίδης Δ
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
Rof4
Ορφανίδης Α/Ορφανίδης Σ
Μπασμαζιάν Λ/Σκιάνης Ι
Summer Men Advanced21/22
Seven Padel Club
Rof8